Cesja wierzytelności – czym jest i na czym polega?

Bezpłatne Darmowe zdjęcie z galerii z długopis, dokumenty, interes Zdjęcie z galerii

Kodeks postępowania cywilnego i Kodeks cywilny reguluje wiele rodzajów umów. Przykładem jest cesja wierzytelności, która pozwala przenosić wierzytelność dotychczasowego wierzyciela na wybraną, trzecią osobę. Przez wiele osób taka czynność jest określana mianem przelewu wierzytelności. Czym jest cesja wierzytelności i na czym polega? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym artykule. 

Cesja wierzytelności – czym jest?

Cesja wierzytelności regulowana jest przez Kodeks postępowania cywilnego. Dzięki tej umowie wierzyciel może przenieść wierzytelność wraz z prawami na wybraną osobę. Zazwyczaj na cesję wierzytelności decydują się osoby, które nie zamierzają już dłużej starać się o uregulowanie należności i przekazują prawo do zapłaty innemu podmiotowi. Cesja wierzytelności może przyjąć formę nieodpłatną i płatną.

Co więcej, może być ona zawierana między przedsiębiorstwami lub osobami fizycznymi. Takie możliwości powodują, że na cesję decyduje się coraz więcej właścicieli firm i osoby fizyczne, które mają problemy ze spłatą innemu podmiotowi. 

Na czym polega cesja wierzytelności?

Cesja wierzytelności powoduje, że dotychczasowy wierzyciel oświadcza podmiotowi lub osobie fizycznej, że przekonuje mu wszelkie świadczenia. Po podpisaniu umowy, wcześniejszy właściciel przedmiotu traci do niego wszelkie prawa. Nowy właściciel otrzymuje pełne prawo do rzeczy, lecz również konsekwencje wynikające z posiadania. Mogą to być na przykład roszczenia. 

Cesja wierzytelności – strony umowy

Jak już wspominaliśmy, cesja wierzytelności jest zawierana przez dwie strony, a ściślej pomiędzy cedentem a cesjonariuszem. Pierwotny wierzyciel przenosi własność na cesjonariusza. Po podpisaniu umowy cesjonariusz może wymagać, aby dłużnik uregulował zależności. Jednak aby, cesja wierzytelności mogła dojść do skutku sama umowa, musi się składać z odpowiednich elementów. W umowie należy zawrzeć dane dotyczące zbywcę i nabywcę. Omawiana umowa może być sporządzona w formie umowy darowizny, zlecenia czy sprzedaży.